"با عرض سلام به تمام عشقبازان "

فروش انواع خروس و مرغ های لاری اصیل جنگی

افغان-ترک و شامو

"* به شرط میدان و کسو *"

شهر محل پرورش خروس لاری 

شمال ایران

گیلان - تالش(هشتپر)

شماره تماس های:

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸تاريخ : دوشنبه ششم بهمن 1393 | 10:0 | نويسنده : پوریا |

تخم مرغ نطفه دار تضمینی موجود است

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید:

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸

(ارسال به  تمام نقاط ایران)

1- تعداد ۱۲ عدد تخم مرغ فروخته شد به اردبیل

۲- تعداد ۱۲ عدد تخم مرغ فروخته شد به قزوین بوئین زهرا

۳- تعداد ۴۵ عدد تخم مرغ فروخته شد به سنندج آقا رضوان

۴- تعداد ۱۵ عدد تخم مرغ فروخته شد به سراب

۵- تعداد ۷۵ عدد تخم مرغ فروخته شد به تهران

۶- تعداد ۳۰ عدد تخم مرغ فروخته شد به آقای ایمنیان آذربایجان شرقی شهر هریس 

۷- تعداد ۱۲ عدد تخم مرغ فرخته شد به آقا صالحی از بندرعباس93.2.1

۸- تعداد ۲۰عدد تخم مرغ فرخته شد به اردبیل 93.6.10

9- تعداد 10 عدد تخم مرغ فروخته شد به تهران آقا سهرابی 93.6.29

10- تعداد 25 عدد تخم مرغ فروخته شد به اصفهان 93.6.29

11- تعداد 15 عدد تخم نطفه دار فروخته شد به تهران آقای محمدی 93.10.29

12- تعداد 10 عدد تخم نطفه دار فروخته شد به اهواز آقای ولی اله جمعه 93.11.6

 تاريخ : دوشنبه ششم بهمن 1393 | 8:59 | نويسنده : پوریا |

 جوجه خروس های لاری اصیل

 

جوجه مرغ های لاری اصیل

 

فروش جوجه خروس و مرغ لاری اصیل و نژاد دار  

 برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید:

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸

(ارسال به تمام نقاط ایران زمین)

-تعداد یک عدد جوجه ۴ ماهه فروخته شد تهران آقا وحید

 - تعداد ۲عدد جوجه ۲ ماهه فروخته شد تهران به آقای پیمان داوودی

 - تعداد یک عدد جوجه ۴ ماهه فروخته شد به تهران آقای داوودی

 - تعداد ۳ عدد جوجه فروخته شد به اصفهان آقا عباس

 - تعداد ۳ عدد جوجه فروخته شد به بجنورد

 - تعداد ۱۵ عدد جوجه فروخته شد به اهواز آقای مالک

 - تعداد ۲۱ عدد جوجه فروخته شد به کازرون آقای مسلمان

 - تعداد ۳عدد جوجه فروخته شد به مازندران - ساری

 - تعداد یک عدد جوجه خروس و ۳ عدد جوجه مرغ فروخته شد به اهواز آقای علی بارانی

 - تعداد یک عدد جوجه لاری افغان فرخته شد به اهواز آقای علی بارانی ارسال در تاریخ 92.8.14

- تعداد ۱۵ عدد جوجه لاری افغان فرخته شد به آقای کامرانی از آذربایجان در تاریخ 93.1.2

 - تعداد ۶ عدد جوجه لاری افغان فرخته شد به آقا مهدی از صومعه سرا در تاریخ 93.1.6

- تعداد ۲ عدد جوجه لاری افغان فرخته شد به آقا مصطفی در تاریخ 93.1.6

 - تعداد ۳ عدد جوجه لاری افغان فرخته شد به آقا عرفان محمودی از ارومیه

 - تعداد ۱ عدد جوجه لاری ۶ ماهه افغان فرخته شد به آقا عرفان محمودی از ارومیه

 - تعداد ۱عدد جوجه لاری ۳ ماهه افغان فرخته شد به تهران

 - تعداد ۶ عدد جوجه لاری ۳ ماهه افغان فرخته شد به آقا صالحی از بندرعباس93.2.1

 - تعداد ۱۰ عدد جوجه لاری ۳ ماهه افغان فرخته شد به حاج آقا از تهران 93.2.8

 - تعداد ۲ عدد جوجه لاری ۳ ماهه افغان فرخته شد به آقای هاشمی از تربت حیدری 93.2.10

- تعداد ۲ عدد جوجه لاری ۳ ماهه افغان فرخته شد به آقای علیپور از قزوین 93.2.22

- تعداد ۲۲ عدد جوجه لاری ۳ ماهه افغان فرخته شد به آقای تهران  93.5.10

 - تعداد ۱۵عدد جوجه لاری ۳ ماهه افغان فرخته شد به آقای کامرانی مهاباد 93.5.12

 - تعداد 2 عدد جوجه لاری 2 ماهه افغان فروخته شد به آقای اعطائی از تهران 93.6.6

- تعداد 2 عدد جوجه لاری سفید خالص افغان فروخته شد به آقا مرتضی خوی 93.6.6

- تعداد یک عدد جوجه لاری فروخته شد به آقای فرشاد عیوض زاده بناب 93.6.14

- تعداد 30 عدد جوجه لاری فرخته شد به نیشابور 93.6.14

- تعداد 12 عدد جوجه لاری 4 ماهه فروخته شد به تهران آقای رضایی گل 93.8.5

- تعداد یک عدد جوجه سه ماهه سفید برفی فرخته شد به ارومیه آقا افشین 93.08.14

- تعداد 3 عدد جوجه خروس لاری فروخته شد به اهواز 93.09.19

- تعداد یک عدد خروس و یک عدد مرغ لاری فروخته شد به همدان 93.09.19

- تعداد یک عدد جوجه لاری 3 ماهه فروخته شد به دوستان عزیزم از قزوین 93.09.30

- تعداد 5 عدد جوجه لاری اصیل یک ماهه فروخته شد به تهران 93.10.4

- تعداد یک عدد جوجه لاری 8 ماهه فروخته شد آقای محسن نوروزی از صایین قلعه زنجان

- تعداد یک عدد جوجه لاری 8 ماهه فروخته شد آقای محمود محبی از صایین قلعه زنجان

- تعداد 5 عدد جوجه لاری اصیل فروخته شد به سیرجان 93.10.5

- تعداد 6 عدد جوجه لاری اصیل فروخته شد به قزوین 93.10.6

- تعداد 5 عدد جوجه لاری اصیل فروخته شد به مشهد آقای مرتضی تایباد 93.10.6

- تعداد 6 عدد جوجه لاری اصیل فروخته شد به ارومیه 93.10.7

- تعداد 4 عدد جوجه لاری اصیل فروخته شد به قزوین -بوئین زهرا 93.10.9

- تعداد یک عدد جوجه لاری اصیل فروخته شد به سیاهکل 93.11.3تاريخ : دوشنبه ششم بهمن 1393 | 6:2 | نويسنده : پوریا |

خروس های لاری اصیل آماده میدان

از دانگ 3 الی 6 دانگ

به شرط میدان

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید:

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸

(ارسال به تمام نقاط ایران زمین)

 تاريخ : دوشنبه ششم بهمن 1393 | 20:40 | نويسنده : پوریا |

خروس ابرش 4 دانگ پسر تاج مهر میدان زده

دوستانی که میدان پدر این خروس را دیده اند می دانند این خروس چیست.

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸تاريخ : دوشنبه ششم بهمن 1393 | 17:20 | نويسنده : پوریا |

خروس قرمز 4.5 دانگ بسیار بسیار عالی

واقعاً فوق العاده

آماده میدان

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸تاريخ : دوشنبه ششم بهمن 1393 | 17:11 | نويسنده : پوریا |

خروس لاری 3.5 دانگ افغان

فوق العاده عالی

آماده میدان

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸تاريخ : دوشنبه ششم بهمن 1393 | 10:55 | نويسنده : پوریا |

خروس چیل 4 دانگ به بالا

سن: 15 ماه

آماده میدان

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸تاريخ : دوشنبه ششم بهمن 1393 | 9:41 | نويسنده : پوریا |

خروس لاری 4.5 دانگ بسیار عالی

سن: 16 ماه

آماده میدان

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸تاريخ : دوشنبه ششم بهمن 1393 | 8:51 | نويسنده : پوریا |

خروس لاری 3.5 دانگ به نام شیت

سن: 13 ماه

آماده میدان

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸تاريخ : دوشنبه ششم بهمن 1393 | 8:45 | نويسنده : پوریا |

جوجه لاری سفید برفی 2 ماهه

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸تاريخ : یکشنبه پنجم بهمن 1393 | 17:30 | نويسنده : پوریا |

خروس لاری قرمز 3 دانگ بسیار عالی

داداش طلایی که در اهواز میدان زده

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸تاريخ : یکشنبه پنجم بهمن 1393 | 17:27 | نويسنده : پوریا |

صابونی 4 دانگ

داداش صابونی که در تهران میدان زده

داداش این خروس سرخپوست را در میدان زنده

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸تاريخ : یکشنبه پنجم بهمن 1393 | 17:24 | نويسنده : پوریا |

خروس صابونی 4 دانگ بسیار عالی

سن: 13 ماه

آماده میدان

آماده فروش

 برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

 پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸

 تاريخ : یکشنبه پنجم بهمن 1393 | 17:23 | نويسنده : پوریا |

خروس چیل 4 دانگ پسر تاج مهر میدان زده

چوبهای بسیار سفتی دارد و خار عالی می زند

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸تاريخ : یکشنبه پنجم بهمن 1393 | 17:15 | نويسنده : پوریا |

خروس لاری طوسی 4.5 دانگ

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید:

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸

(ارسال به تمام نقاط ایران زمین)تاريخ : یکشنبه پنجم بهمن 1393 | 9:42 | نويسنده : پوریا |

خروس لاری طوسی 4 دانگ

 

آماده فروش

 

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید:

 

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸

 

(ارسال به تمام نقاط ایران زمین)

 تاريخ : یکشنبه پنجم بهمن 1393 | 9:40 | نويسنده : پوریا |

خروس لاری 4 دانگ

سن: 18 ماه

پدر این خروس 16 میدان آمده است

در حال آماده شدن

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸تاريخ : یکشنبه پنجم بهمن 1393 | 7:54 | نويسنده : پوریا |

 

این عکس یکی از میدان های لیون است در شهر انزلی که خروس را کشت

این هم عکس لیون قهرمان که در تمام نقاط ایران میدان زده که چند میدان عالی در انزلی زده و میدان های دیگرش را در تهران ، اردبیل و لاهیجان بوده.

جوجه های این خروس آماده فروش می باشند

عکس پسرهایش را در سایت زدم  تاريخ : چهارشنبه یکم بهمن 1393 | 9:55 | نويسنده : پوریا |

مرغ های لاری 6 دانگ بسیار عالی

به شرط تخم گذاری

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸

(ارسال به تمام نقاط ایران زمین)

- تعداد 32 عدد مرغ لاری بسیار اصیل و 6 دانگ فروخته شد به تهران

 تاريخ : چهارشنبه یکم بهمن 1393 | 7:34 | نويسنده : پوریا |

فروخته شدتاريخ : چهارشنبه یکم بهمن 1393 | 6:59 | نويسنده : پوریا |

فروخته شد به قزوین آقا مجتبیتاريخ : چهارشنبه یکم بهمن 1393 | 6:1 | نويسنده : پوریا |

خروس لاری طلایی 3.15

فروخته شد به اهواز آقای ولی اله جمعه

 یک میدان بسیار عالی در شهر اهواز زد

جمعه 26 دی1393 ساعت: 17:24توسط:س. علیپور
سلام همین امروز سر میدون همین خروس بودم با اردلان گرو شده بود با اینکه اون هم بلنتر هم پر تر بود اما این تیکه تیکش کرد همیشه سایتارو که میدیم فکر نمیکردم حیوون خوبو بفروشن ولی این عالیی بود دستت درد نکنه آقا پوریا


تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم دی 1393 | 10:5 | نويسنده : پوریا |


 

فروخته شد به مشهد آقا محمدتاريخ : دوشنبه بیست و دوم دی 1393 | 8:5 | نويسنده : پوریا |

فروخته شد همدانتاريخ : دوشنبه پانزدهم دی 1393 | 20:39 | نويسنده : پوریا |

فروخته شد به اردبیل آقا اکبرتاريخ : یکشنبه چهاردهم دی 1393 | 9:45 | نويسنده : پوریا |

فروخته شد به تهرانتاريخ : چهارشنبه دهم دی 1393 | 20:20 | نويسنده : پوریا |

 

فروشی نیست

جهت دید عشقبازان به نمایش گذاشته شده

جوجه های این خروس هم اکنون آماده فروش می باشد.تاريخ : پنجشنبه چهارم دی 1393 | 20:40 | نويسنده : پوریا |

خروس لاری 4.5 دانگ بسیار عالی

آماده میدان

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸

(ارسال به تمام نقاط ایران زمین)تاريخ : چهارشنبه سوم دی 1393 | 8:44 | نويسنده : پوریا |

 فروخته شد به تهرانتاريخ : چهارشنبه سوم دی 1393 | 8:34 | نويسنده : پوریا |