"با عرض سلام به تمام عشقبازان "

فروش انواع خروس و مرغ های لاری اصیل جنگی

افغان-ترک و شامو

"* به شرط میدان و کسو *"

شهر محل پرورش خروس لاری 

شمال ایران

گیلان - تالش(هشتپر)

شماره تماس های:

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 8:51 | نويسنده : پوریا |

 جوجه خروس های لاری اصیل

 

جوجه مرغ های لاری اصیل

 

فروش جوجه خروس و مرغ لاری اصیل و نژاد دار  

 برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید:

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸

(ارسال به تمام نقاط ایران زمین)

-تعداد یک عدد جوجه ۴ ماهه فروخته شد تهران آقا وحید

 - تعداد ۲عدد جوجه ۲ ماهه فروخته شد تهران به آقای پیمان داوودی

 - تعداد یک عدد جوجه ۴ ماهه فروخته شد به تهران آقای داوودی

 - تعداد ۳ عدد جوجه فروخته شد به اصفهان آقا عباس

 - تعداد ۳ عدد جوجه فروخته شد به بجنورد

 - تعداد ۱۵ عدد جوجه فروخته شد به اهواز آقای مالک

 - تعداد ۲۱ عدد جوجه فروخته شد به کازرون آقای مسلمان

 - تعداد ۳عدد جوجه فروخته شد به مازندران - ساری

 - تعداد یک عدد جوجه خروس و ۳ عدد جوجه مرغ فروخته شد به اهواز آقای علی بارانی

 - تعداد یک عدد جوجه لاری افغان فرخته شد به اهواز آقای علی بارانی ارسال در تاریخ ۱۴/۰۸/۹۲

- تعداد ۱۵ عدد جوجه لاری افغان فرخته شد به آقای کامرانی از آذربایجان در تاریخ ۰۳/۰۱/۹۳

 - تعداد ۶ عدد جوجه لاری افغان فرخته شد به آقا مهدی از صومعه سرا در تاریخ ۰۶/۰۱/۹۳

- تعداد ۲ عدد جوجه لاری افغان فرخته شد به آقا مصطفی در تاریخ ۰۶/۰۱/۹۳

 - تعداد ۳ عدد جوجه لاری افغان فرخته شد به آقا عرفان محمودی از ارومیه

 - تعداد ۱ عدد جوجه لاری ۶ ماهه افغان فرخته شد به آقا عرفان محمودی از ارومیه

 - تعداد ۱عدد جوجه لاری ۳ ماهه افغان فرخته شد به تهران

 - تعداد ۶ عدد جوجه لاری ۳ ماهه افغان فرخته شد به آقا صالحی از بندرعباس۱/۲/۹۳

 - تعداد ۱۰ عدد جوجه لاری ۳ ماهه افغان فرخته شد به حاج آقا از تهران ۸/۲/۹۳

 - تعداد ۲ عدد جوجه لاری ۳ ماهه افغان فرخته شد به آقای هاشمی از تربت حیدری ۱۰/۲/۹۳

- تعداد ۲ عدد جوجه لاری ۳ ماهه افغان فرخته شد به آقای علیپور از قزوین ۲۲/۲/۹۳

- تعداد ۲۲ عدد جوجه لاری ۳ ماهه افغان فرخته شد به آقای تهران  93.5.10

 - تعداد ۱۵عدد جوجه لاری ۳ ماهه افغان فرخته شد به آقای کامرانی مهاباد 93.5.12

 - تعداد 2 عدد جوجه لاری 2 ماهه افغان فروخته شد به آقای اعطائی از تهران 93.6.6

- تعداد 2 عدد جوجه لاری سفید خالص افغان فروخته شد به آقا مرتضی خوی 6/6/93

- تعداد یک عدد جوجه لاری فروخته شد به آقای فرشاد عیوض زاده بناب 14/6/93

- تعداد 30 عدد جوجه لاری فرخته شد به نیشابور 14/6/93

- تعداد 12 عدد جوجه لاری 4 ماهه فروخته شد به تهران آقای رضایی گل 93.8.5

- تعداد یک عدد جوجه سه ماهه سفید برفی فرخته شد به ارومیه آقا افشین 93.08.14

- تعداد 3 عدد جوجه خروس لاری فروخته شد به اهواز 93.09.19

- تعداد یک عدد خروس و یک عدد مرغ لاری فروخته شد به همدان 93.09.19

 تاريخ : چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 | 6:2 | نويسنده : پوریا |

تاج مهر 4.5 دانگ

آماده میدان

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸

(ارسال به تمام نقاط ایران زمین)تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 12:32 | نويسنده : پوریا |

خروس لاری ابرش ندید جنگ

در حال آماده شدن

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸

(ارسال به تمام نقاط ایران زمین)تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 9:45 | نويسنده : پوریا |

سه انگشتی مشهور 5 دانگ

ندید جنگ آماده میدان

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸

(ارسال به تمام نقاط ایران زمین)تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 9:20 | نويسنده : پوریا |

خروس لاری قرمز 4 دانگ پر بدن آماده میدان

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸

(ارسال به تمام نقاط ایران زمین)تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 8:57 | نويسنده : پوریا |

خروس لاری 4.5 دانگ بسیار عالی

آماده میدان

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸

(ارسال به تمام نقاط ایران زمین)تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 8:44 | نويسنده : پوریا |

حنایی ندید

در حال آماده شدن

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸

(ارسال به تمام نقاط ایران زمین)تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 8:39 | نويسنده : پوریا |

 

خروس لاری 3.5 دانگ پر بدن

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸

(ارسال به تمام نقاط ایران زمین)تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 8:34 | نويسنده : پوریا |

خروس لاری سفید برفی 4.5 دانگ بیسار خوش شگرد

در حال آمادگی

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸

(ارسال به تمام نقاط ایران زمین)تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 8:33 | نويسنده : پوریا |

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸

(ارسال به تمام نقاط ایران زمین)تاريخ : جمعه بیست و یکم آذر 1393 | 21:7 | نويسنده : پوریا |

 

 

 

  

تصاویر بعد از میدان تاج مهر  

 

 

تاج مهر 4.5 پر بسیار عالی

شگرد این حیوان دو دم یوق و خار زن و چوب های بسیار سنگینی دارد بالا جنگ 

در تاریخ 15/08/93 ساعت 21 یک میدان بسیار عالی در شهر رشت زد 

خروس روبرویی 5.5 دانگ پر طلایی 

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸

(ارسال به تمام نقاط ایران زمین)تاريخ : یکشنبه شانزدهم آذر 1393 | 9:51 | نويسنده : پوریا |

خروس لاری طلایی 3.15

فروخته شد به اهوازتاريخ : پنجشنبه ششم آذر 1393 | 18:5 | نويسنده : پوریا |

تاج مهر 4.15

فروخته شد به مشهدتاريخ : پنجشنبه ششم آذر 1393 | 17:53 | نويسنده : پوریا |

 فروخته شد اصفهانتاريخ : دوشنبه سوم آذر 1393 | 7:35 | نويسنده : پوریا |

جوجه لاری سفید برفی

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸

(ارسال به تمام نقاط ایران زمین)تاريخ : دوشنبه سوم آذر 1393 | 6:25 | نويسنده : پوریا |

مرغ های لاری 6 دانگ بسیار عالی

به شرط تخم گذاری

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸

(ارسال به تمام نقاط ایران زمین)

 تاريخ : یکشنبه دوم آذر 1393 | 12:34 | نويسنده : پوریا |

جوجه های لاری اصیل سفید 

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸

(ارسال به تمام نقاط ایران زمین)تاريخ : یکشنبه دوم آذر 1393 | 7:0 | نويسنده : پوریا |

جوجه لاری اصیل خروس و مرغ

سن این جوجه ها ۴ الی ۵ ماه

در انواع رنگ های مختلف

آماده فروش

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید :

پوریا: ۰۹۱۱۷۵۷۱۲۳۸

(ارسال به تمام نقاط ایران زمین)تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 | 11:2 | نويسنده : پوریا |

فروخته شد به قزوین

در تاریخ 93/09/14 یک میدان در شهر تاکستان قزوین زد

ظرف مدت 20 دقیقهتاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 | 5:37 | نويسنده : پوریا |

فروشی نیست

 تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 | 12:0 | نويسنده : پوریا |

 

این عکس یکی از میدان های لیون است در شهر انزلی که خروس را کشت

این هم عکس لیون قهرمان که در تمام نقاط ایران میدان زده که چند میدان عالی در انزلی زده و میدان های دیگرش را در تهران ، اردبیل و لاهیجان بوده.

جوجه های این خروس آماده فروش می باشند

عکس پسرهایش را در سایت زدم  تاريخ : سه شنبه بیستم آبان 1393 | 16:30 | نويسنده : پوریا |

صابونی 3.5 دانگ پر آماده میدان

فروخته شد به قزوین

 تاريخ : سه شنبه بیستم آبان 1393 | 7:59 | نويسنده : پوریا |

 

فروشی نیست

جهت دید عشقبازان به نمایش گذاشته شده

جوجه های این خروس هم اکنون آماده فروش می باشد.تاريخ : جمعه نهم آبان 1393 | 10:51 | نويسنده : پوریا |

جوجه خروس شماره 1

جوجه خروس شماره جوجه 2

هر دو فروخته شد به تهرانتاريخ : شنبه بیست و ششم مهر 1393 | 18:12 | نويسنده : پوریا |

قرمز مشکی 5.5 دانگ بسیار عالی

فروخته شد کرمانشاهتاريخ : چهارشنبه شانزدهم مهر 1393 | 6:53 | نويسنده : پوریا |

خروس حنایی لیلک دار 3.5 دانگ

فروخته شد به تبریزتاريخ : دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 | 7:36 | نويسنده : پوریا |
 

 

عکس های جدید آماده به میدان صابونی در حال حاضر ۱۳ ماه سن دارد

 

خروس صابونی پسر خروس سیاه صابونی 

یک میدان بسیار عالی در تهران زد

پسر خروس سرخ پوست آقا رضا ده تن را در تهران زد 

فروخته شد به تهران آقای محمد فالودهتاريخ : یکشنبه سی ام شهریور 1393 | 6:24 | نويسنده : پوریا |

فروخته شد به داداش گلم آقای محمد فالودهتاريخ : شنبه بیست و دوم شهریور 1393 | 11:29 | نويسنده : پوریا |

سیاه صابونی معروف

میدان های این خروس اکثراً ندید بوده، 2 میدان ندید اردبیل و یک میدان لاهیجان و یک میدان انزلی و 3 میدان رشت 

یکی از پسرهایش دست محمد فالوده از تهران است که یک میدان بسیار عالی زده

به درخواست دوستان عکس این خروس گذاشته شده

جوجه های این خروس آماده فروش می باشدتاريخ : جمعه چهاردهم شهریور 1393 | 19:59 | نويسنده : پوریا |